Slide “El teatre ha de servir per fer reflexionar,
fins i tot a les persones que mai entraran a una sala teatral.”
“El teatre ha de servir per fer reflexionar,
fins i tot a les persones
que mai entraran a una sala teatral.”
Col·labora: Paula Escamilla Paula Escamilla

OBRES

amagatalls
ecodici_verd
xxb

Manolo Bosch

Carolina Doria Marimón

Gustavo Alonso Vidal

Mireia Marqués

Jorge Lizana Ruiz

La mujer de verde

XARXES

Segueix el nostre projecte en Xarxes Socials

© Escandall Teatral. 2021

Col·labora: