POLÍTICA DE
PRIVACITAT

XARXA TEATRE S.L. (d’ara endavant Escandallteatral.com) és el titular de la present pàgina web o del website al qual vostè ha accedit. També és el titular de l’app “Ecocidi”, utilitzada com a suport quan s’assisteix com a públic a l’obra “Ecocidi” de Escandall teatral.

L’accés a aquesta pàgina web i a la informació que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en el present avís legal (d’ara endavant “Avís Legal i Política de Privacitat”). Per això li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vostè desitja accedir i fer ús de la informació i dels serveis que si és el cas es puguin oferir des d’aquest portal.

 

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Escandallteatral.com es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del Lloc web des d’aquesta data.

Els continguts del Lloc web, especialment les referències informatives i publicitàries, si és el cas, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap mena d’oferta vinculant. Escandallteatral.com es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de manera temporal o permanent.

Escandallteatral.com podrà incloure en qualsevol dels seus websites continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos Escandallteatral.com serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat d’aquests.

 

Política de privacitat i protecció de dades

Escandallteatral.com compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Escandallteatral.com ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L’app “Ecocidi” no recull cap mena de dada de l’usuari, per tant no gestiona cap dada personal de l’usuari. La web Escandalltatral.com recull les dades necessàries per a la navegació en forma de cookies i les dades que es poden introduir en el formulari de manera voluntària per a sol·licitar informació.

Per a sol·licitar qualsevol tipus d’informació sobre dades personals, pot sol·licitar-lo a través del nostre formulari: https://escandallteatral.com/contacto/

 

Política de cookies

Les pàgines web d’Escandallteatral.com disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen en l’ordinador de l’usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació en les nostres pàgines web que puguin servir per a personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies d’escandallteatral.com se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, Escandallteatral.com l’informarà de les cookies que utilitza en cadascun dels seus llocs web (https://escandallteatral.com/politica-de-cookies/) i, quan calgui, sol·licitarà el seu consentiment per a poder utilitzar-les.

Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar la seva navegació en la forma abans expressada.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i els websites d’Escandallteatral.com, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes, inclouen entre altres, textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals som titulars o legítims llicenciataris.

Escandallteatral.com no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines web d’Escandallteatral.com quan la titularitat dels mateixos no li correspongui. Les fotografies i els textos que apareixen en la web són propietat dels seus respectius autors.

 

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi Escandallteatral.com, establir enllaços, o enllaços, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d’Escandallteatral.com diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça URL (https://escandallteatral.com/), o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les seves pàgines web o la informació continguda en elles baix frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

 

Responsabilitats

Escandallteatral.com no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les seves pàgines web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Escandallteatral.com no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de pàgines web d’Escandallteatral.com mitjançant enllaços o enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços o enllaços al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius d’Escandallteatral.com, excepte autorització expressa d’aquesta última.

Escandallteatral.com no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre les diferents versions, impreses i digitals dels documents o la versió publicada en els seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

 

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.